Hører du alt det du skal?
Besvar spørgsmål om 6 situationer i din hverdag og få at vide, hvordan din hørelse har det. Testen er kun vejledende, men den giver dig en god indikation af, om du har nedsat hørelse og har brug for en høretest.
Start testen
 
Spørgsmål 1

Oplever du, at folk omkring dig taler lavt og utydeligt?

     
 
Spørgsmål 2

Er det vanskeligt for dig at deltage i samtaler, hvor der er mange mennesker eller meget støj?


     
 
Spørgsmål 3

Skruer du tit højt op for dit TV, din radio eller telefon?

     
 
Spørgsmål 4


Oplever du tit, at folk er nødt til at gentage det, de siger til dig?


     
 
Spørgsmål 5

Er du nødt til at se direkte på folk for at forstå, hvad de siger?

     
 
Spørgsmål 6

Har du lagt mærke til, at lyde i hverdagen er forsvundet, f.eks. fuglesang, fodtrin eller urets tikken?

     
 
Resultat

Det ser ikke ud til, at du har problemer med din hørelse. Hvis du fortsat vil have en god hørelse, er det vigtigt, at du passer godt på den. Husk altid at bruge høreværn, hvis du lytter til høj musik eller befinder dig i støjfyldte omgivelser.


 
Resultat

Du har udfordringer med din hørelse i enkelte situationer i din hverdag. Der kan være flere årsager, og det betyder ikke nødvendigvis, at du har permanent nedsat hørelse. En høretest kan konstatere, om din hørelse giver dig udfordringer. Høretesten tager kun 30 minutter, og den er gratis og uforpligtende.


 
Resultat

Du har visse udfordringer med din hørelse i din hverdag, og det kan betyde, at du har nedsat hørelse. Heldigvis kan der gøres noget ved det. Vi anbefaler, at du får foretaget en høretest, så du kan få et klart billede af din hørelse og kan få hjælp til en bedre hverdag. Høretesten tager  kun 30 minutter, og den er gratis og uforpligtende.


 
Resultat

Du har udfordringer med din hørelse i mange situationer i din hverdag. Det kan tyde på, at du har nedsat hørelse, men heldigvis kan der gøres noget ved det. Vi anbefaler, at du får foretaget en høretest, så du kan få et  klart billede af din hørelse og kan få hjælp til en bedre hverdag. Høretesten tager kun 30 minutter, og den er gratis og uforpligtende.


Testforløbet starter med en indledende høreprøve.
Bliv testperson