Hører du alt det du skal?
Besvar spørgsmål om 6 situationer i din hverdag og få at vide, hvordan din hørelse har det. Testen er kun vejledende, men den giver dig en god indikation af, om du har nedsat hørelse og har brug for en høretest.
Start testen
tryk ENTER
Testforløbet starter med en indledende høreprøve.
Bliv testperson
tryk ENTER